یوکللی

چطور نمودار آکوردهای یوکللی را بخوانیم؟

چطور نمودار آکوردهای یوکللی را بخوانیم؟ 1024 683 مدیریت ایران یوکللی

چطور نمودار آکوردهای یوکللی را بخوانیم؟

برای نواختن یوکللی حتما لازم نیست نت‌خوانی بلد باشیم بلکه می توانیم از نمودار آکورد استفاده کنیم. اما برای درک نمودار آکورد بهتر است ابتدا با مفهموم آکورد آشنا شویم.

آکورد چیست؟

آکورد به گروهی از نتها گفته می شود که همزمان باهم نواخته می شود. آکوردهای ساده از سه نت تشکیل شده‌اند و آکوردهای پیچیده‌تر از چهار نت. برخی از آکوردهای جزJazz بیش از چهار نت دارند. آکوردها خانواده‌های مختلفی دارند که هر خانواده خصوصیات خاص خودش را دارد و همین خصوصیات به وجود آورنده کیفیت آکوردها می شود. کیفیاتی مانند شاد و غمگین بودن یا وحشی بودن صدای یک آکورد.

آکورد در یوکللی

آکوردها بهترین نقطه برای شروع کردن یوکللی هستند. شما با یادگیری دو تا سه آکورد می توانید آهنگ بنوازید، صدای خودتان رو همراهی کنید یا با سازهای دیگر در یک گروه همراه شوید. برای تولید نت‌های مختلف یک آکورد روی دسته یوکللی با انگشت‌های خود برخی از فرت‌ها رو فشار می‌دهیم. بعضی از آکوردها با قرار دادن یک انگشت روی دسته و بعضی با ۴ انگشت گرفته می‌شود.

نمودار آکورد یوکللی

برای یادگیری اینکه کدام انگشت روی کدام سیم و یا روی کدام فرت یوکللی باید گرفته شود احتیاج به یادگیری نت خوانی نداریم. برای این منظور می توانیم از نمودار آکورد استفاده کنیم. نمودار آکورد به ما نشون می‌دهد که دقیقا کدام انگشت را بر روی کدام فرت قرار دهیم تا بتوانیم آکوردی را که می خواهیم به صدا در بیاوریم.

یک نمودار آکورد پنج فرت اول یوکللی را به ما نشون می‌دهد  بدین شکل که ما به شکل مستقیم به دسته یوکللی نگاه کنیم مانند شکل زیر:

پنج فرت یوکللی

نمودار پایین نشان دهنده آکورد C یا دو ماژور است:

نمودار آکورد دو ماژور در یوکللی

خطوط عمودی نشان دهنده سیم های یوکللی هستند. خط عمودی سمت راست نشان دهنده سیم اول یا همان سیم لا (A) است و به ترتیب به سمت آخرین خط عمود سمت چپ که نشان دهنده سیم چهارم یا همان سیم سل (G) است.

خط افقی پر رنگ بالا نشان دهنده شیطانک ساز

خطوط کم رنگ افقی نشان دهنده  فرت ها هستند.

نقطه ها نشان دهنده محلی که انگشتان شما باید روی آن قرار بگیرد برای نمونه نقطه سیاه بالا نشان دهنده فرت سوم روی سیم اول (G) یوکللی است. نقطه ها همیشه روی خطوط عمودی و بین خطوط افقی قرار می گیرند.

دایره های تو خالی بالای خطوط عمودی سیم های آزاد هستند٬ به این معنی که روی این سیم ها هیچ فرتی گرفته نمی شود.

شماره های پایین نمودار به شما شماره انگشتی را نشان می دهد که باید برای گرفتن فرت مشخص شده استفاده کنید:

1 انگشت اشاره

2 انگشت میانی

3 انگشتری

4 انگشت کوچک